Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

Estrofem, filmomhulde tablet

Novo Nordisk B.V.

G3C

02.00 Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling

Iedere filmomhulde tablet bevat: estradiol hemihydraat, overeenkomend met 2 mg watervrij estradiol.
Hulpstof(fen) met bekend effect: 36,8 mg lactosemonohydraat.
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Wat moet u doen om de volledige omschrijving te ontvangen?

  • Kies het geneesmiddel
  • Kies een betaalmiddel
  • Download of print uw omschrijving

U bent geïnteresseerd maar wilt eerst een voorbeeld
omschrijving zien? Klik hier

Aanmelden voor Online toegang

 

Geneesmiddelenrepertorium © 2022 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.