Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

Vagifem filmomhulde tablet voor vaginaal gebruik

Novo Nordisk B.V.

G3C

02.00 Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling

Elke filmomhulde tablet voor vaginaal gebruik bevat:

Estradiolhemihydraat overeenkomend met estradiol 10 microgram.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Wat moet u doen om de volledige omschrijving te ontvangen?

  • Kies het geneesmiddel
  • Kies een betaalmiddel
  • Download of print uw omschrijving

U bent geïnteresseerd maar wilt eerst een voorbeeld
omschrijving zien? Klik hier

Aanmelden voor Online toegang

 

Geneesmiddelenrepertorium © 2022 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.