Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

Actrapid NovoLet 100 IE/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Novo Nordisk A/S

A10C1

02.00 Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling

1 ml oplossing bevat 100 IE humane insuline* (equivalent aan 3,5 mg). 1 voorgevulde pen bevat 3 ml equivalent aan 300 IE.

*Humane insuline wordt geproduceerd in Saccharomyces cerevisiae met behulp van recombinant- DNA-technologie.

Hulpstof met bekend effect:

100 IE Actrapid bevat ongeveer 5 micromol natrium, d.w.z. dat Actrapid minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis bevat en daarom als nagenoeg ‘natriumvrij’ wordt beschouwd.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Wat moet u doen om de volledige omschrijving te ontvangen?

  • Kies het geneesmiddel
  • Kies een betaalmiddel
  • Download of print uw omschrijving

U bent geïnteresseerd maar wilt eerst een voorbeeld
omschrijving zien? Klik hier

Aanmelden voor Online toegang

 

Geneesmiddelenrepertorium © 2018 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.