Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

Eucreas 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten

Novartis Europharm Limited

A10B9

02.00 Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg vildagliptine en 850 mg metforminehydrochloride (dit komt overeen met 660 mg metformine).
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Wat moet u doen om de volledige omschrijving te ontvangen?

  • Kies het geneesmiddel
  • Kies een betaalmiddel
  • Download of print uw omschrijving

U bent geïnteresseerd maar wilt eerst een voorbeeld
omschrijving zien? Klik hier

Aanmelden voor Online toegang

 

Geneesmiddelenrepertorium © 2018 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.