Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

B01 Antitrombotica

B01A Vitamine K-antagonisten
 1. Marcoumar 3 mg tabletten
B01AF02 Apixaban
 1. Eliquis 2,5 mg filmomhulde tabletten
 2. Eliquis 5 mg filmomhulde tabletten
B01B Heparine
B01B01 Niet gefractioneerde heparines
 1. Heparine LEO 5.000 I.E./ml, oplossing voor injectie
B01B02 Gefractioneerde heparines
 1. Clexane
 2. Fragmin
 3. Innohep
B01B03 Heparines ten behoeve van flushing

Geen medicijnen beschikbaar binnen deze categorie.

B01B09 Overige heparines
 1. ATenativ
 2. Orgaran, 750 anti-Xa eenheden, oplossing voor injectie
B01C Trombocytenaggregatenremmers
B01C01 Cyclo-oxygenaseremmers
 1. Ascal 38 Brisper
 2. Ascal 38 Bruis
 3. Ascal 38 tablet
 4. Ascal 38, poeder voor drank
 5. Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg
 6. Ascal Cardio Brisper
 7. Ascal Cardio, poeder voor drank
 8. Aspirine EC Protect 100
B01C02 Adenosinedifosfaatreceptor-antagonisten

Geen medicijnen beschikbaar binnen deze categorie.

B01C03 Glycoproteïne-GPIIb/IIIa-antagonisten
 1. Aggrastat
 2. Integrilin 0,75 mg/ml, oplossing voor infusie
 3. Integrilin 2 mg/ml, oplossing voor injectie
 4. Plavix 300 mg filmomhulde tabletten
 5. Plavix 75 mg filmomhulde tabletten
B01C04 Cyclisch-amp-verhogende middelen
 1. Persantin injectievloeistof 5 mg/ml
 2. Persantin Retard 150, capsules met gereguleerde afgifte
 3. Persantin Retard 200, capsules met gereguleerde afgifte
B01C05 Trombocytenaggregatieremmers
 1. Acetylsalicylzuur cardio 80 mg, dispergeerbare tabletten
 2. Acetylsalicylzuur neuro 30 mg, dispergeerbare tabletten
B01C09 Overige trombocytenaggregatieremmers

Geen medicijnen beschikbaar binnen deze categorie.

B01D Fibrinolytica

Geen medicijnen beschikbaar binnen deze categorie.

B01E Rechtstreekse trombineremmers

Geen medicijnen beschikbaar binnen deze categorie.

B01X Overige antitrombotica

Geen medicijnen beschikbaar binnen deze categorie.

Geneesmiddelenrepertorium © 2023 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.