Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

KOGENATE Bayer 250 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Bayer Schering Pharma AG

B2D1

02.00 Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling

2.1 Algemene beschrijving
Elke flacon bevat nominaal 250 IE humane stollingsfactor VIII (octocog alfa).
Humane stollingsfactor VIII wordt geproduceerd door middel van recombinante DNA-technologie in een cellijn van niercellen van zeer jonge hamsters, die zijn voorzien van het gen voor humane factor VIII.

2.2 Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Eén ml KOGENATE Bayer 250 IE bevat, na reconstitutie, ongeveer 100 IE (250 IU/2,5 ml) humane stollingsfactor VIII (octocog alfa).

De sterkte (IE) wordt bepaald met de enkelvoudige stollingstest volgens de FDA Mega-standaard, die is gekalibreerd volgens de WHO-standaard in Internationale Eenheden (IE). De specifieke activiteit van KOGENATE Bayer is ongeveer 4000 IE/mg eiwit.

Oplosmiddel: water voor injectie
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Wat moet u doen om de volledige omschrijving te ontvangen?

  • Kies het geneesmiddel
  • Kies een betaalmiddel
  • Download of print uw omschrijving

U bent geïnteresseerd maar wilt eerst een voorbeeld
omschrijving zien? Klik hier

Aanmelden voor Online toegang

 

Geneesmiddelenrepertorium © 2018 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.