Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

Nebilostad 5 mg, tabletten

STADA Arzneimittel AG

C7A

02.00 Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling

Elke tablet bevat nebivololhydrochloride overeenkomend met 5 mg nebivolol.
Hulpstoffen: onder andere 167,05 mg lactosemonohydraat per tablet (zie rubrieken 4.4 en 6.1).
Voor een volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Wat moet u doen om de volledige omschrijving te ontvangen?

  • Kies het geneesmiddel
  • Kies een betaalmiddel
  • Download of print uw omschrijving

U bent geïnteresseerd maar wilt eerst een voorbeeld
omschrijving zien? Klik hier

Aanmelden voor Online toegang

 

Geneesmiddelenrepertorium © 2018 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.