Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

G04 Urologica

G04A Urineweg-antiseptica en -anti-infectiva
G04A01 Urineweg-antibiotica en/of -sulfonamiden
 1. Reflux
G04A02 Chinolonen (urologisch)
 1. Pipram 400, tabletten 400 mg
G04A09 Overige urineweg-antiseptica
 1. Furabid 100 mg capsules
 2. Furadantine MC 50 mg / 100 mg
G04BE Middelen bij erectiestoornis
 1. Androskat
 2. Cialis 10 mg filmomhulde tabletten
 3. Cialis 2,5 mg filmomhulde tabletten
 4. Cialis 20 mg filmomhulde tabletten
 5. Cialis 5 mg filmomhulde tabletten
 6. Spedra 100 mg, tabletten
 7. Spedra 200 mg, tabletten
 8. Spedra, tabletten van 50 mg
 9. Viagra 25, 50 en 100 mg filmomhulde tabletten
G04C Producten bij prostaataandoeningen
G04C01 BPH-preparaten
 1. Casodex-50
 2. Hytrin
 3. Omnic 0,4
 4. Omnic Ocas 0,4
 5. Proscar 5 mg, filmomhulde tabletten
 6. Tamsulosini Hydrochloridum
 7. Xatral tabletten 2,5 mg
 8. Xatral XR 10, tabletten met verlengde afgifte
G04C08 BPH-preparaten van natuurlijke oorsprong

Geen medicijnen beschikbaar binnen deze categorie.

G04D Producten bij urine-incontinentie
G04D04 Producten bij urine-incontinentie
 1. Betmiga 25 mg tabletten met verlengde afgifte
 2. Betmiga 50 mg tabletten met verlengde afgifte
 3. Detrusitol 1 en 2 mg, filmomhulde tabletten
 4. Detrusitol SR 2 en 4 mg, capsules met verlengde afgifte, hard
 5. Dridase, stroop
 6. Emselex 15 mg tabletten met verlengde afgifte
 7. Emselex 7,5 mg tabletten met verlengde afgifte
 8. Urispas, omhulde tabletten 200 mg
 9. Vesicare 10 mg, filmomhulde tablet
 10. Vesicare 5 mg, filmomhulde tablet
G04D08 Produkten bij urine-incontinentie van natuurlijke oorsprong

Geen medicijnen beschikbaar binnen deze categorie.

G04X Alle overige urologische preparaten
 1. Cathejell 20 mg/0,5 mg gel
 2. Cathejell S, gel voor urethaal gebruik 0,5 mg/g
 3. OncoTICE
 4. Priligy 30 en 60 mg filmomhulde tabletten
Geneesmiddelenrepertorium © 2021 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.