Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

Tramal Retard

Grünenthal B.V.

N2A

02.00 Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling

Werkzame stof: tramadolhydrochloride.

Tramal retard 100 mg tabletten met verlengde afgifte
1 tablet met verlengde afgifte bevat 100 mg tramadolhydrochloride.

Tramal retard 150 mg tabletten met verlengde afgifte
1 tablet met verlengde afgifte bevat 150 mg tramadolhydrochloride.

Tramal retard 200 mg tabletten met verlengde afgifte
1 tablet met verlengde afgifte bevat 200 mg tramadolhydrochloride.

Hulpstof: elke tablet met verlengde afgifte bevat 2,5 mg lactose monohydraat (zie rubriek 4.4).
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1

Wat moet u doen om de volledige omschrijving te ontvangen?

  • Kies het geneesmiddel
  • Kies een betaalmiddel
  • Download of print uw omschrijving

U bent geïnteresseerd maar wilt eerst een voorbeeld
omschrijving zien? Klik hier

Aanmelden voor Online toegang

 

Geneesmiddelenrepertorium © 2021 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.